Khảm nạm trang bị (Thay đổi ngũ hành , nâng cấp cấp độ vật phẩm)
   Những cách sở hữu Thủy tinh

  Làm thay đổi:
   Cấp độ.Ngũ hành.Các dòng đặc biệt – màu xanh (option) của món trang bị .
  Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn "Khảm nạm"
  Cách khảm bằng Thủy tinh

  Tử Thuỷ Tinh:
   Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồTỷ lệ thành công: 10 %  Lục Thuỷ Tinh:
   Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.Tỷ lệ thành công: 10 %  Lam Thuỷ Tinh:
   Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..Tỷ lệ thành công: 10 %  Bạn cũng có thể đặt nhiều viên Thuỷ tinh cùng lúc để khảm nạm
   20 % nếu dùng 2 viên để khảm cùng 1 lúc30 % nếu dùng 3 viên khảm cùng 1 lúc  Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu

  Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.


  Gửi lúc 27/08/2014