Hướng dẫn đổi bí kíp 120
  YÊU CẦU VẬT PHẨM

  1 quyển Bàn Nhược Tâm Kinh
  1 bộ sách kỹ năng 90 của môn phái mình
  1 viên Thủy Tinh
  1 viên tinh hồng bảo thạch .

  Sau khi chuẩn bị đủ các nguyên liệu trên bạn có thể đến gặp NPC chưởng môn của phái mình để đổi lấy sách kỹ năng 120.
  Gửi lúc 11/09/2014