Chiến Trường Tống Kim
   

  1. Đối tượng tham gia: 

  Có 2 chiến trường Sơ Cấp và Cao Cấp.

   - Sơ cấp người chơi từ level 40 đến level 79 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm)
   -
   Cao cấp
   : người chơi từ level 80 trở lên (Bản đồ Hoàng Sa Lâm)  - Chưa mở


  2. Thời gian:

  STT

  Báo danh

  Bắt đầu

  112h50 - 12h5913h00 - 14h00
  220h50 - 20h5921h00 - 22h00


  3. Báo danh:

   - Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
   - Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
     Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
     Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn


  4. Phần thưởng Top 10 Chiến Trường Cao Cấp:

   - Áp dụng cho cả 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng Top 10
  Tính ChấtSố Lượng
  Thủy TinhNgẫu Nhiên1
  Tinh Hồng Bảo ThạchNgẫu Nhiên1
  Bàn Nhược Tâm KinhNgẫu Nhiên1
  Tiên Thảo Lộ (ĐB)Ngẫu Nhiên1
  Quế Hoa TửuNgẫu Nhiên1
  Thiên Sơn Bảo LộNgẫu Nhiên1
  Bách Quả LộNgẫu Nhiên1
  Thiết La HánNgẫu Nhiên1
  Ngựa 80 ( HSD 7 Ngày )Ngẫu Nhiên1


  5. Phần thưởng cho Sơ Cấp và Cao Cấp:
   - Áp dụng cho cả 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng 1000 ĐiểmPhe Nhóm
  Công DụngSố Lượng
  Huân chương tống kimBên ThắngSử dụng ngẫu nhiên nhận được: 1 -> 3 Triệu EXP (không cộng dồn)
  3
  Huân chương tống kimBên ThuaSử dụng ngẫu nhiên nhận được: 1 -> 3 Triệu EXP (không cộng dồn)
  1
   
  Phần Thưởng 3000 ĐiểmTính ChấtCông DụngSố Lượng
  Phi TốcNgẫu nhiênTăng Tốc Độ Đánh1
  Đại LựcNgẫu nhiênTăng Lực Tay Ngoại Công1
  Tương Ánh PhùNgẫu nhiênDịch Chuyển Đến Phu Thê
  1
  Hoa HồngNgẫu nhiênTặng Mỹ Nhân
  1
  Phúc DuyênNgẫu nhiênĐiểm Phúc Duyên1
  Phi PhongNgẫu nhiênNgoại Trang
  1
  Tiên Thảo Lộ (ĐB)Ngẫu nhiênx2 Điểm Kinh Nghiệm
  1


  6. Đặc Biệt
    - Phe Thắng nhận được 50 Danh Vọng, Phe Thua nhận được 25 Danh Vọng
    - Giết Nguyên Soái : Có tỷ lệ 40% rơi ra Nhạc Vương Kiếm
    - Mỗi ngày mỗi nhân vật đổi được 5.000.000 EXP (không cộng dồn) từ điểm Tống Kim
    - 1 Điểm Tống Kim  = 300 EXP


  7. Lưu ý:
    - Máu + Mana = 500 Lượng / Bình
    - Phí báo danh là 1 Vạn
    - Nếu [Số PK] - [Số lần Chết] < 10 (âm 10 mạng) thì người chơi đó khi bị kết liễu sẽ không có điểm cho người kết liễu
    - Huân Chương Tống Kim là không khóa - có thể giao dịch, mỗi ngày sử dụng tối đa 3 cái
    - Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)
  Gửi lúc 20/04/2020